ИРГЭДЭД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОЛОО.

Иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох зорилгоор эрүүл мэндийн сургалт, сурталчилгааны ажлыг өртөөчилсөн байдлаар 4 дүгээр сарын 11-ны өдөр  зохион байгууллаа.

  • 1 дүгээр өртөө “Давсыг хоолны цэснээс хасъя” амталгаат сургалт
  • 2 дугаар өртөө “Ундны усны эрүүл ахуй, ус хадгалах савны стандарт”
  • 3 дугаар өртөө Орчны эрүүл мэнд /гялгар уутны хэрэглээнээс татгалзаж, даавуун болон цаасан уутыг хэрэглэж хэвших/
  • 4 дүгээр өртөө “Сүрьеэ эдгэрдэг өвчин”

Дээрх сургалтанд нийт 220 хүн хамрагдсан.

 

СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН

 НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАН Ч.ГУРВАНБАЯР