БҮСИЙН УРАЛДААНД ГУЧИН-УС СУМ АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦЛОО.

Говь-Эрдэнэ бүсийн цэцэрлэгүүдийн дунд зохион байгуулсан 5 настай хүүхдүүдийн сэтгэн бодох чадварын  IQ уралдаанд бэлтгэл бүлгийн Б.Лхамхүү тэргүүн байр, А.Энхжин дэд байр, хөгжмийн багш нарын уралдаанд багш Ч.Хишигжаргал тэргүүн байр эзэлсэн амжилт гаргалаа.

ЭРХЛЭГЧ Р.СОДВООБАВУУ