МЭДЭЭЛЭЛ

Монгол зан заншил, ёс уламжлалаа хадгалан өвлүүлэх зорилгоор 2 дугаар сарын 15-нд  Цэцэрлэгийн заах аргын нэгдлээс “Дөрвөн бэрх” тэмцээнийг хүүхдүүдийн дунд 2, эцэг эхчүүдийн дунд 5 төрлөөр зохион байгуулж П.Шинэчулуун багштай бэлтгэл бүлгийн эцэг эхчүүд тэргүүн, Б.Цэцэгсүрэн багштай дунд бүлгийн эцэг эхчүүд дэд, М.Одсүрэн багштай бага бүлгийн эцэг эхчүүд гутгаар байрыг тус тус эзэллээ.

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧ Р.СОДВООБАВУУ