ХОГИЙН НЭГДСЭН ЦЭГИЙГ ТҮРЖ ЦЭГЦЭЛЛЭЭ.

ргэд та бүхнийг хог хаяхдаа цааш нь тулгаж асгахыг уриалж байна. Хогийн цэгийн камер ашиглалтад орсон болохыг мэдэгдье.

БАЙГАЛЬ ЭХЭЭ ХАЙРЛАН ХАМГААЛЬЯ

••• ЗӨВ ХҮНИЙ ҮЙЛДЭЛ НҮДНЭЭС ДАЛД Ч ЗӨВ БАЙДАГ•••