ХҮНСНИЙ ХАНГАМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ” ЗОРИЛТОТ ЖИЛИЙН ХҮРЭЭНД “ШИЛДЭГ ХҮНС ҮЙЛЧВЭРЛЭГЧ” ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

Үйлдвэрлэгч та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.