ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВНА.

2023 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 2023 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр хүртэлх хугацаанд төслийн материалыг цаасан хэлбэрээр Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, ЖДҮ, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Даваажаргалд хүлээлгэн өгнө үү.

Утас: 96586888