ХУВАНЦАР САВНААС ТАТГАЛЗЬЯ

Зориулалтын бус хуванцар савгүй өрх уралдаанд оролцогч Гучин 2 дугаар багийн малчин Д.Янжмаа