ХУВАНЦАР САВНААС ТАТГАЛЗЬЯ

Зориулалтын бус хуванцар савгүй өрх уралдаанд оролцогч Аргуйт 4 дүгээр багийн малчин В.Пансан