ХУВАНЦАР САВНААС ТАТГАЛЗЬЯ

Зориулалтын бус хуванцар савгүй өрх уралдаанд оролцогч Хөөвөр 1 дүгээр багийн малчин Ц.Чулуунбазар