ХӨХ САВ, КАНИСТРГҮЙ СУМ АЯНД НЭГДЭХИЙГ УРИАЛЖ БАЙНА.