НАМРЫН НОГООН ӨДРҮҮД ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА

Соёлын төвд 2023 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулна.

Иргэд та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.