ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ НУТГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нутгийн зөвлөлийн уулзалтаар сум орон нутгийн өнөөгийн байдал, 2024 онд болох түүхт 100 жилийн ойн ажлыг хэлэлцлээ.