“АЖ АХУЙ ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД МАЛЧДЫГ МАЛЖУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ИРГЭДЭЭС ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВЧ, ХӨТӨЛБӨРИЙН ШАЛГУУР ХАНГАСАН ЦӨӨН МАЛТАЙ ЗАЛУУ МАЛЧДЫГ МАЛЖУУЛАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Тус арга хэмжээнд Гучин 2 дугаар багаас 2, Аргалант 3 дугаар багаас 7, Аргуйт 4 дүгээр багаас 3, нийт 12 залуу малчин өрх хамрагдлаа.

Зах зээлийн ханшаас доогуур үнээр мал нийлүүлсэн малчин өрхүүддээ баярласан, талархснаа илэрхийлье.

~Сайн үйлс бүхэн дэлгэрч, мал сүрэг нь түм бумаар өсөх болтугай~