МОДНЫ НӨХӨН ТАРИЛТ ХИЙЛЭЭ

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчид Монгол Улсын арслан Г.Цоодолын нэрэмжит цэцэрлэгт хүрээлэн, Засаг даргын Тамгын газрын цэцэрлэгт хүрээлэнд 310 хайлаасны нөхөн тарилт хийлээ.