БОРООЖУУЛАГЧ СУУРИЛУУЛАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАЛАА.

Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо суманд бороожуулагч төхөөрөмжийг суурилуулсан мэргэжилтнүүдтэй уулзаж туршлага судаллаа. Засаг дарга Х.Энхтайван өөрийн суманд байрлуулах хүсэлт тавьлаа.