ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ СУРГАЛТ, ӨДӨРЛӨГ СПОРТЫН АРГА ХЭМЖЭЭГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.

“АЛСЫН ХАРАА 2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ЭХНИЙ ҮЕ ШАТ “ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО”, ТӨРИЙН АЛБАНЫ, ХӨДӨЛМӨРИЙН, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТУХАЙ ХУУЛИУДААР ИТХ-ЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД, ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ СУРГАЛТ, ӨДӨРЛӨГ СПОРТЫН АРГА ХЭМЖЭЭГЭЭР ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.

Баг тамирчиддаа амжилт хүсье.