ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ДУНД ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ, ӨДӨРЛӨГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“АЛСЫН ХАРАА 2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ЭХНИЙ ҮЕ ШАТ “ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО”, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТУХАЙ ХУУЛИУДААР ИТХ-ЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД, ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ДУНД СУРГАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

Өвөрхангай аймгаас сургагч багшаар Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Н.Энхцэцэг, Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Х.Мөнхцэцэг, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Л.Мөнхзул, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Осоржин, Биологийн төрөл зүйл, мэдээллийн сан, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Батгэрэл, Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Б.Бумбанямбуу нар хүрэлцэн ирлээ.

https://fb.watch/kpHbFRUzSD/