АВТОТЭЭВРИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГ ОНОШЛОГОО ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

АВТОТЭЭВРИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГ ОНОШЛОГОО ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

Автотээврийн улсын үзлэг оношлогоо 04 дүгээр сарын 27, 28-ны өдрүүдэд явагдана. Тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч та бүхэн АТБӨЯХАТ бусад төлбөр хураамжыг урьдчилан төлнө үү. Авто тээврийн үзлэг оношлогооны үеэр хасагдах тээврийн хэрэгслийн хасалт хийх, нэр шилжүүлэх, шинээр бүртгэх болон бусад үйлчилгээ үзүүлнэ.

Лавлах утас 86399633