ЗАРЛАЛ

ЗАРЛАЛ

Хоршоо хөгжүүлэх санд 2022 оны 10 дугаар сарын 12- ныг хүртэл дараах чиглэлийн дагуу төсөл хүлээн авна. Төслөө ЗДТГ-ын Хүнс , жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршоо хариуцсан мэргэжилтэнд ирүүлнэ үү. Утас 89254455