ИЛҮҮДЭЛ ЖИНГҮЙ-ЭРТЭЧ МОНГОЛ” АЯН

            Монгол Улсын Ерөнхий сайдын санаачлагаар 2022 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн улс орон даяар явагдаж байгаа “Илүүдэл жингүй-Эртэч Монгол” аянд сумын төрийн албан хаагчид, иргэд идэвхтэй хамрагдаж байна.

            Аяны хүрээнд хийгдэж байгаа дасгал хөдөлгөөнийг Ерөнхий боловсролын сургуултийн спорт заал болон төрийн байгууллагуудын танхимуудад өдөр бүр 6:30-8:30 цагийн хооронд хийж, мэдээг аймгийн Биеийн тамир, спортын хороонд өглөө бүр хүргүүлэгн ажиллаж байна.