card

 1992 онд багийн зохион байгуулалтанд орж анх Засаг даргаар Т.Сээсрэгдорж сонгогдон 1992-2000 он хүртэл ажиллаж байсан.2000-2008 он хүртэл  Р.Нангилрагчаа, 2009 оноос одоог хүртэл Б.Батбаатар БИНХ-ын даргаар Г.Сүхбаатар, Б.Пүрэвдорж, А.Нацаг дорж, нар, багийн эмчээр  Ц.Мөнхзаяа ажиллаж байна.

Хөөвөр 1-р баг нь  Хайрхандулаан, Тарагт, Төгрөг, сумдуудын багуудтай хил залгаж тал хээрийн бүс нутагт оршидог. Багийн нутагт түүхийн баримт болсон булш ,хиргисүүр, буган чулуу, хадны сүг зураг, Уушгийн цохио, Гурван хатан, Ар хөөвөр, Хиа нар, зэрэг булаг шанд, Хөөвөр, Бор овоо, Унжуугийн нурууд оршдог.

2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР

Манай баг 2018 оны жилийн эцсээр 147 өрх, 497 хүн ам, малчин  өрх 121, мал бүхий өрх 5,   67282 толгой мал, үүнээс тэмээ 431, адуу 2794, үхэр 1191, хонь 31568, ямаа 31358 тоологдсон.

            2000-аас дээш толгой малтай 3 өрх, 1000-аас дээш малтай 15 өрх байна. Малын төрлөөр Д.Самбуу  89 тэмээ, У.Рэнцэнзүгдор 259 адуу, Н.Алтангэрэл 91 үхэр, Ц.Дамдинсүрэн 1200 хонь, М.Дэмбэрэлтулга 1094 ямаагаар тус тус тэргүүлсэн.

            “Хүүхэд хөгжил хамгааллын жил”-ийн хүрээнд хүүхдийг сурч боловсрох, хөгжих, ая тухтай орчин байхыг дэмжин Ерөнхий боловсролын сургууль, номын санг тохижуулахад аймгийн аварга малчин Ц.Дамдинсүрэн 1300,0 мянган төгрөг, аймгийн аварга малчин П.Ариунболд 800,0 мянган төгрөгний хөрөнгө санхүүгийн туслалцаа үзүүлсэн.

            Баг жилийн эцсээр Зорилтот жилийн ажил дүгнэхэд “Хүүхдэд ээлтэй баг”-аар шалгарсан. УИХ-ын гишүүн, ХНХ-ын сайд С.Чинзоригийн хууль сурталчлах өдөрлөгт дэд байр эзэлж 300.0 мянган төгрөгөөр шагнагдсан. Мөн суманд жил бүр зохион байгуулагддаг малчдын спортын уралдаан тэмцээнд 2 дугаар байр эзэлсэн. Энэ уралдаан тэмцээнүүдэд амжилттай оролцсон нь багийн иргэдийн хамтын хүчин чармайлт юм.

 

БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Б.БАТБААТАР