card

                  Гучин-Ус сумын Ш.Цагаандоржийн нэрэмжит Ерөнхий боловсролын ургууль нь 1940 онд байгуулагдсан. Нийт 45 багш, ажилтан, ажилчидтай. Үүнээс  захирал 1, сургалтын менежер 2,  нийгмийн ажилтан 1, дунд, ахлах ангийн 17 багш, бага ангийн 7 багш, насан туршийн боловсролын багш 1, нягтлан бодогч 1, нярав 1, бичиг хэргийн ажилтан 1, номын санч 1, дотуур байрны багш 1, сахиул мужаан 2, тогооч 2, туслах тогооч 2, үйлчлэгч 4, цахилгаанчин слесарь 1. Тэргүүлэх зэрэгтэй 9 багш, заах аргач зэрэгтэй 12 багш ажиллаж байна.   160 хүүхдийн хичээлийн I байр, 240 хүүхдийн II байр, 75, 80 ортой дотуур байр, биеийн тамрын спорт заалтайгаар боловсролын үйлчигээ үзүүлж байна.