card

АЛСЫН ХАРАА: Хүний хөгжлийг хангасан хүчирхэг эдийн засагтай улсын тэргүүний сум болох

ЭРХЭМ ЗОРИЛГОСум орон нутгийн захиргааны байгууллагын чадавхийг дээшлүүлж, төрөлх нутгаа хөгжүүлэх таатай нөхцөлийг хамтын хичээл зүтгэл, оюун ухаан, чадвар чадамжаар бүрзүүлэхэд оршино.

ЭРХЭМЛЭХ ҮНДСЭН ЗАРЧИМ

Хууль дээдлэх, шударга байх зарчим:

  • Аливаа улс төр, үзэл суртлаас ангид байж, гагцхүү Монгол Улсын хууль тогтоомжийг дээдэлж, иргэдийн эрх ашигт нийцсэн байна.

Иргэдэд үйлчлэх, шуурхай байх зарчим:

  • Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, иргэн бүрд шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх нөхцөлөөр хангаж ажиллана.

Ил тод, нээлттэй байх зарчим:

  • Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг сайжруулж, иргэдийг үнэн зөв, бодит мэдээллээр хангаж ажиллана.

Мэргэшсэн, тогтвортой байх зарчим:

  • Цомхон, чадварлаг, мэргэшсэн төрийн албыг бэхжүүлж, үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг ханган, төрийн албанд мерит зарчмыг баримтална.

Хариуцлага хүлээх зарчим:

  • Төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ Монгол Улсын иргэний өмнө хамтын болон ганцаарчилсан хариуцлагыг хүлээж ажиллана.