card

Сумын худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудит, хяналт шалгалтын тайлан https://cdn.greensoft.mn/uploads/Эндээс татаж харна уу/