card

.https://Энд дарж харна уу./2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг энд дарж харна уу

https:/Энд дарж харна уу./2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө