ГУЧИН-УС УМЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

Өвөрхангай аймагийн Гучин-Ус сум нь 2018 оны байдлаар  Хөөвөр, Гучин, Аргалант, Аргуут гэсэн 4багийн  нийт  637 өрхөд 2203 хүн амьдардаг..

 

Цаг уурын нөхцөл

  • 1 дүгээр сарын дундаж

температур-9-14  °С

  • 7 дугаар сарын дундаж

температур+17-22 °С

  • жилийн дундаж салхины хурд 2,8 м/с
  • жилийн хур тундасны нийлбэр 171,5мм

Газар нутаг

Нийт газар нутгийн хэмжээ 475250га.

Зориулалт

Хэмжээ

/га/

Нийт талбайд эзлэх хувь

Хөдөө аж ахуйн газар

463758.6

97.6

Ойн сан бүхий газар

8800.0

1.8

Усан сан бүхий газар

326.3

0.06

Тусгай хэрэгцээний газар

   1

0.0002

Тосгон, суурингийн газар

1099.0

4.7

 

Дэд бүтцийн газар

0.12

1.1

ЭДИЙН ЗАСАГ

 

Орон нутгийн төсөв.

Сумын төсвийн нийт орлого нь 84453.3 мянган төгрөг бөгөөд улсын төвлөрсөн төсвийн шилжүүлэг 67893.0мянган төгрөг, сумын өөрийн орлого 2862.7 мянган төгрөгийн орлогоос бүрддэг.   

Орон нутгийн нийт төсвийн зардал нь1201909.2 мянган төгрөг байна. Нийт зардлын 69хувь нь цалин, 7.5хувь нь нийгмийн даатгалын шимтгэл, 3.5хувийг урсгал шилжүүлэг, 20хувийг нь бусад зардал эзэлж байна.

Эдийн засгийн бүтэц

Сумын хэмжээнд нийт 9 аж ахуйн нэгж, байгууллага үйл ажиллагаа явуулж 38786,3 мянган төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж  аймагт  90030,6 мянган төгрөг, орон нутагт 37743,1 мянган төгрөг, нийт 127773,7 мянган төгрөгийн татвар төвлөрүүлж байна.

Тус суманд“Аргуйн хөгжил” БГБХН,“Аргуут”,“Баялаг” нарийн боовны цех,эсгий,блокүйлдвэрлэл  жилд 38786.3мянган төгрөгийн  бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг нь тус сумын аж үйлдвэрийн бүтцэд томоохон нөлөө үзүүлж байна.

Тус суманд 16 жижиг дэлгүүр, нийтийн хоолны 1 цэг, гуталын үйлдвэр 1, оёдолын 4, дугуй засварын 3 цэг, эсгийн үйлдвэрлэл 2 үйл ажиллагаа явуулж байна.

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Малын бүтэц

Сумын хэмжээнд 232857 толгой мал тоологдсоноос цэвэр үүлдэр, эрлийз, нутгийн шилмэл омгийн 31285 толгой мал тоологдсон нь нийт малын 13.5 хувь байна. Малчин өрх 416 байгаа нь сумын нийт өрхийн 65.3 хувийг эзэлж байна. 

Газар тариалан

Сумын хэмжээнд нийт 8.6 га-д газар тариалан эрхэлдэг. Үүнээс 46 хувьд нь төмс, 19 хувьд нь бусад хүнсний ногоо, 35 хувьд нь чацаргана  тариалж байна.

Зам тээвэр

Сумын газар нутаг дээгүүр Улаанбаатар хот Өмнөговь аймгийн Шивээхүрэн хилийн боомтыг холбосон улсын чанартай 80 км шороон зам дайран өнгөрдөг. Багууд хоорондоо шороон замаар холбогддог. Сум 2004 онд  төвийн эрчим хүчний системд 10 квт-ийн цахилгаан дамжуулах шугамаар холбогдсон. Орон нутгийн зорчигч тээврийн үйлчилгээг “Микро-МОГОГМАЧ” нөхөрлөл гүйцэтгэдэгУс хангамж.

Усан хангамж

Сумын төвд цэвэр усны эх үүсвэрийн 3 гүний худаг, 57 айл өрх гадаргын усыг ахуй хэрэглээндээ хэрэглэж байна. Бэлчээрийн усан хангамжид  2 гол, 5 булаг шанд, 3 нуур тойром, 177 гар болон гүний худаг ашиглагдаж байна.Сумын төвд цэвэр усны эх үүсвэрийн 3 гүний худаг, айл өрхүүд гар худгаас хэрэглээний ус авдаг.

 

Дулаан хангамж.

Сумын төвд ЗДТГ, ЕБС, СӨБ, ЭМТ, Соёлын төв зэрэг төсвийн 5 байгууллагаас гадна Эргэлтйн эмийн сан, 4 айлын орон сууц,, Баян Цэн Аргуут ХХК, Их Угалз ХХК, Их Богд хүнсний дэлгүүр, Сити нойл,  цагдаагийн байр, нийтийн халуун ус төвлөрсөн дулааны шугамд холбогдсон. Дулаан үйлдвэрлэлийг   Өв Баян-Улаан ХХК үйлчилгээ үзүүлж байна.

Орон сууцны хангамж

Суманд 4 айлын орон сууц 1, бусад өрхүүд хувийн жижиг сууц болон гэрт амьдардаг.  Цаашид шинээр инженерийн бүрэн хангамжтай 24 айлын орон сууц баригдах шаардлагатай байна.

Нийгмийн үйлчилгээний барилга, байгууламж

1

Сургууль

хүүхэд

400

2

Сургуулийн дотуур байр

Ор

75

3

Цэцэрлэг

хүүхэд

100

4

Эмнэлэг /хэвтэж эмчлүүлэх/

ор

12

5

Спорт заал

тоо

1

6

Биеийн тамирын талбай

м2

1475

7

Соёлын төв

тоо

1

8

Номын сан

суудал

10

9

Банк

тоо

2