card

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/Төрийн албан хаагчдын цахим мэйл хаяг

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/ ЗДТГ-ын албан хаагчдын утасны дугаар