card

Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Сумын төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчhttps://Албан тушаалын тодорхойлолт татах./

Засаг даргын Тамгын газрын мэргэжилтнүүдийн албан тушаалын тодорхойлолт https://Албан тушаалын тодорхойлолт татах/