card

https://ТАТАХ/2022 ОНЫ АВИЛГАТАЙ ТЭМЦЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

https://ТАТАХ/ 2023 ОНЫ АВИЛГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

https://ТАТАХ/2023 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

https://ТАТАХ/АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ