card

           2020 оны 08 сарын 4-ны байдлаар Сум хөгжүүлэх санд 20 иргэнээс төсөл ирүүлснээс 11 иргэнд 91 сая төгрөгийн зээл олгосон байна.

Явган замын Өтгөт хавтан, блок үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 3 иргэнд 28 сая. төгрөг

Газар тариалан эрхлэх чиглэлээр 2 иргэнд 20 сая төгрөг

Хивс цэвэрлэгээний төслийн зориулалтаар  1 иргэнд  5 сая төгрөг

Гутал үйлдвэрлэлийн төслийн зориулалтаар 1 иргэнд 15 сая төгрөг

Эсгий туурга үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 1 иргэнд 13 сая төгрөг

Эсгий урлал төслийн зориулалтаар 1 иргэнд  5 сая төгрөг

Малын хашаа саравч хийх төслийн зориулалтаар 3 сая төгрөг

Мотоцикль засвар үйлчилгээний зориулалтаар 1 иргэнд 2 сая төгрөгийн зээл тус тус олгосон.

         Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлт 36.548.770 төгрөг орсон.

         Сум хөгжүүлэх сангийн зөвлөлийн 2020 оны 5 дугаар сарын 18-ны ээлжит хуралдаанаар зээл авахаар дэмжигдсэн иргэд:

 1. Ю. Гонгидбүнэн           “Өнгөт хавтан үйлдвэрэл”       10 сая
 2. Ш.Мягмарсүрэн           “Газар тариалан”                      10 сая
 3. А.Баттулга                   “Газар тариалан”                      10 сая
 4. Б.Эрдэнэсувд              “Хивс цэвэрлэгээ”                      5 сая
 5. А.Баатархүү                “ Малын хашаа саравч хийх”     3 сая
 6. П.Цэрэнпагмид           “Блок үйлдвэрлэл”                     10 сая
 7. А.Бурамтогтох            “Эсгий урлал”                              5 сая
 8. Д.Болорчулуун           “Гутал үйлдвэрлэл”                     15 сая
 9. Ё.Үйтүмэн                   "Эсгийний үйлдвэр”                     13 сая
 10. Б.Довдондамба          “Мотоцикль сэлбэг засвар”         2 сая
 11. Д.Отгонбаяр               “Блок үйлдвэрлэл”                       8 сая

 

ТӨСӨЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Э.ЛХАВГАСҮРЭНЖАВ