card

https:/Энд дарж харна уу./Сумын 2021 оны хөгжлийн төлөвлөгөө

https:/Эндээс татаж харна уу./ Гучин-Ус сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

https:/Энд дарж харна уу./ Засаг даргын Тамгын газрын ажилтнуудын нэр, албан тушаал, утасны дугаар